Adwokat Wrocław Michał Stawiński

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne (1)

poniedziałek, 01 sierpień 2016 06:00

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

Napisał

W dniu 28 lipca 2016 roku weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Główną przyczyną jej uchwalenia była konieczność dostosowania prawa zamówień publicznych do nowych dyrektyw unijnych, tj. do dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz dyrektywy sektorowej 2014/25/UE. Jednocześnie jednak wprowadzono zmiany niewynikające wprost z treści tych dyrektyw.