Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 02 styczeń 2017 20:24

Nowy limit płatności gotówkowych

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy obniżające kwotowy limit płatności,powyżej którego przedsiębiorcy powinni rozliczać się za pośrednictwem rachunku płatniczego. Nowością jest też brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, które wbrew powyższemu obowiązkowi zostały uregulowane gotówką.

 

W świetle nowych przepisów dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000,- złotych. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Ograniczenie możliwości rozliczeń gotówkowych dotyczy tylko tych przypadków, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego istnieje niezależnie od tego ile płatności wynika z danej transakcji. Nie można zatem ominąć tego obowiązku dzieląc jedną płatność na kilka transz (rat), z których żadna nie przekroczy wskazanego wyżej limitu.

 

Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego istniał również przed 1 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczył transakcji o wartości przekraczającej 15.000,- euro (obecnie 15.000,- złotych). W poprzednim stanie prawnym nie było jednak żadnej sankcji związanej z niezastosowaniem się do tego obowiązku. 

 

Nowe przepisy przewidują negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy płatności powyżej 15.000,- złotych zrealizują gotówkowo. Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, naruszenie analizowanego obowiązku wyłącza możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Ewentualne zaliczenie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów powinno skutkować albo zmniejszeniem kosztów albo – gdy nie jest to możliwe – zwiększeniem przychodów w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

 

Warto podkreślić, że obowiązek realizowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego nie powinien być rozumiany w ten sposób, że nie jest możliwe uregulowanie zobowiązania w drodze potrącenia (kompensaty). Potrącenie jest innym niż zapłata sposobem regulowania zobowiązań, którego nie wyłączają przepisy określające limit płatności gotówkowych. Celem limitu płatności gotówkowych jest zwiększenie kontroli nad finansami przedsiębiorców, co ma przyczyniać się do zwiększenia skuteczności walki z oszustwami podatkowymi. Realizowanie płatności w drodze potrącenia nie stoi w sprzeczności z tym celem (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2011 roku, I FSK 1075/10). Jak zauważył NSA w przywołanym wyroku: „[…] dokonanie potrącenia wierzytelności wzajemnych, jest tak samo czytelne, jak dokonanie zapłaty poprzez rachunek bankowy. Z punktu widzenia organów podatkowych są to zdarzenia, które, w przypadku złych intencji stron, wymagają sprawdzenia w równym stopniu. Okolicznościami mającymi w tym przypadku znaczenie będą zasadność zapłaty z rachunku bankowego za faktycznie zrealizowaną dostawę czy usługę, zgodnie z wystawioną fakturą, jak i zasadność dokonania potrącenia wierzytelności wymagalnych wynikających z faktycznie wykonanych czynności dostawy czy usługi, na które zostały wystawione faktury”.

 

Powyższe znajduje potwierdzenie również w komunikacie Ministerstwa Finansów. W tym samym komunikacie czytamy również, że wymóg płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego będzie spełniony także w przypadku płatności kartą płatniczą oraz za pomocą takich systemów jak PayPal czy PayU.

 

Nowe przepisy dotyczą wyłącznie płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 roku. W przypadku zaś transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 roku, z tytułu których płatności są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 roku, istotny jest limit wydatków gotówkowych obowiązujący do końca 2016 roku (15.000,- euro).

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 780).

 

Adwokat Michał Stawiński świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.
Jeżeli chcesz skorzystać z usług prawnych – skontaktuj się.

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy obniżające kwotowy limit płatności,powyżej którego przedsiębiorcy powinni rozliczać się za pośrednictwem rachunku płatniczego. Nowością jest też brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, które wbrew powyższemu obowiązkowi zostały uregulowane gotówką.

 

W świetle nowych przepisów dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000,- złotych. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Ograniczenie możliwości rozliczeń gotówkowych dotyczy tylko tych przypadków, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego istnieje niezależnie od tego ile płatności wynika z danej transakcji. Nie można zatem ominąć tego obowiązku dzieląc jedną płatność na kilka transz (rat), z których żadna nie przekroczy wskazanego wyżej limitu.

 

Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego istniał również przed 1 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczył transakcji o wartości przekraczającej 15.000,- euro (obecnie 15.000,- złotych). W poprzednim stanie prawnym nie było jednak żadnej sankcji związanej z niezastosowaniem się do tego obowiązku. 

 

Nowe przepisy przewidują negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy płatności powyżej 15.000,- złotych zrealizują gotówkowo. Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, naruszenie analizowanego obowiązku wyłącza możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Ewentualne zaliczenie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów powinno skutkować albo zmniejszeniem kosztów albo – gdy nie jest to możliwe – zwiększeniem przychodów w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

 

Warto podkreślić, że obowiązek realizowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego nie powinien być rozumiany w ten sposób, że nie jest możliwe uregulowanie zobowiązania w drodze potrącenia (kompensaty). Potrącenie jest innym niż zapłata sposobem regulowania zobowiązań, którego nie wyłączają przepisy określające limit płatności gotówkowych. Celem limitu płatności gotówkowych jest zwiększenie kontroli nad finansami przedsiębiorców, co ma przyczyniać się do zwiększenia skuteczności walki z oszustwami podatkowymi. Realizowanie płatności w drodze potrącenia nie stoi w sprzeczności z tym celem (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2011 roku, I FSK 1075/10). Jak zauważył NSA w przywołanym wyroku: „[…] dokonanie potrącenia wierzytelności wzajemnych, jest tak samo czytelne, jak dokonanie zapłaty poprzez rachunek bankowy. Z punktu widzenia organów podatkowych są to zdarzenia, które, w przypadku złych intencji stron, wymagają sprawdzenia w równym stopniu. Okolicznościami mającymi w tym przypadku znaczenie będą zasadność zapłaty z rachunku bankowego za faktycznie zrealizowaną dostawę czy usługę, zgodnie z wystawioną fakturą, jak i zasadność dokonania potrącenia wierzytelności wymagalnych wynikających z faktycznie wykonanych czynności dostawy czy usługi, na które zostały wystawione faktury”.

 

Powyższe znajduje potwierdzenie również w komunikacie Ministerstwa Finansów. W tym samym komunikacie czytamy również, że wymóg płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego będzie spełniony także w przypadku płatności kartą płatniczą oraz za pomocą takich systemów jak PayPal czy PayU.

 

Nowe przepisy dotyczą wyłącznie płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 roku. W przypadku zaś transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 roku, z tytułu których płatności są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 roku, istotny jest limit wydatków gotówkowych obowiązujący do końca 2016 roku (15.000,- euro).

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 780).

 

Adwokat Michał Stawiński świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.
Jeżeli chcesz skorzystać z usług prawnych – skontaktuj się.

Czytany 1013 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 czerwiec 2017 06:06
Michał Stawiński

Adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Najnowsze od Michał Stawiński

Artykuły powiązane