Adwokat Wrocław Michał Stawiński

 
Jedna kancelaria  - kompleksowe wsparcie

 

Kancelaria adwokata Michała Stawińskiego świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Główne obszary praktyki to: prawo gospodarcze i cywilne, prawo podatkowe oraz prawo autorskie. Pomoc prawna realizowana jest w formie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów umów oraz reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami, organami administracyjnymi i organami ścigania. Klienci są wspierani również w działaniach zmierzających do pozasądowego rozwiązywania sporów (postępowania polubowne, mediacje i negocjacje).

 

Poza reprezentacją w sprawach spornych obszar działalności Kancelarii obejmuje również bieżące doradztwo, w tym optymalizację podatkową planowanych przedsięwzięć oraz opracowywanie treści i negocjowanie warunków umów. Priorytetowymi celami bieżącego doradztwa są ograniczenie ryzyka prawnego oraz jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta w granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kancelaria świadczy porady prawne i inne usługi prawne oceniając sprawy z dwóch perspektyw: prawnej i podatkowej. Takie podejście pozwala chronić nie tylko interesy prawne, ale również ekonomiczne każdego Klienta. 

 

Poufność i zrozumienie potrzeb Klienta - fundament zaufania

 

Pomoc prawna poprzedzona jest zawsze dokładnym poznaniem celów podejmowanych przez Klienta działań, jego interesów oraz założeń biznesowych. Pozwala to na udzielanie porad prawnych i świadczenie innych usług prawnych najlepiej dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Przed podjęciem konkretnych czynności Klient jest rzetelnie informowany o wszystkich możliwościach rozwiązania problemu prawnego oraz o związanych z nimi ryzykach i potencjalnych kosztach. W celu zapewnienia jak największej skuteczności pomocy prawnej w każdym przypadku analizowane są również możliwości prawnego zabezpieczenia interesów Klienta na przyszłość. 

 

Komunikacja z Klientem realizowana jest zawsze we wspólnie uzgodnionych formach z bezwzględnym zachowaniem zasad poufności. Spotkania odbywają się w siedzibie Kancelarii lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem. Szczególna staranność jest przywiązywana do wszechstronnego i jasnego wytłumaczenia Klientowi jego sytuacji prawnej oraz do bieżącego informowania o podejmowanych w sprawie działaniach.

 

Współpraca z profesjonalistami - gwarancja wysokiego poziomu usług prawnych

 

Ścisła współpraca w zakresie udzielania porad prawnych, prowadzenia spraw sądowych i świadczenia innych usług prawnych z adwokatami i innymi prawnikami praktykującymi w różnych dziedzinach prawa umożliwia poszerzenie wachlarza usług prawnych świadczonych na najwyższym poziomie. Kancelaria współpracuje również z kancelarią notarialną, co pozwala usprawnić proces przygotowywania i zawierania umów w formie aktów notarialnych, a także dokonywanie innych czynności wymagających udziału notariusza. 

 

Nawiązanie współpracy

 

Usługi prawne świadczone są na terenie województwa dolnośląskiego (głównie Wrocław i Jelenia Góra), co jednak nie stoi na przeszkodzie w podjęciu się spraw w granicach całego kraju. Zainteresowani Klienci mogą uzyskać pomoc prawną ustalając wcześniej termin spotkania telefonicznie (+48 796 230 136) lub drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

 

W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się: +48 796 230 136

W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim za pomocą formularza korzystając z przycisku obok lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 796 230 136.