Adwokat Wrocław Michał Stawiński

Michał Stawiński, adwokat, członek wrocławskiej Izby Adwokackiej

 

 

 Adwokat Michał Stawiński

Adwokat Michał Stawiński jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów prawniczych został wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia w nauce. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu prawa podatkowego, podyplomowe studia prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowe studia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. 

W trakcie studiów prawniczych aktywnie uczestniczył w działalności wrocławskiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej udzielając porad prawnych. Odbywał praktyki w kancelarii prawnej zajmującej się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w sprawach gospodarczych i podatkowych.

Ukończył aplikację adwokacką prowadzoną przez Izbę Adwokacką we Wrocławiu uzyskując tytuł adwokata i wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W czasie aplikacji zajmował się głównie udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem umów i reprezentacją klientów przed sądami w sprawach cywilnych i karnych z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń w obszarze prawa autorskiego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prowadził sprawy sądowe o naruszenie dóbr osobistych osób prawnych i osób fizycznych Obsługiwał również przedsiębiorców z branży e-commerce. Uczestniczył w postępowaniach arbitrażowych dotyczących sporów wynikających z rejestracji domen internetowych.

Michał Stawiński jest doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych. W ramach działalności naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z prawem podatkowym, odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i prawem zamówień publicznych. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, prawa finansowego, prawa zamówień publicznych i prawa autorskiego.

 

Publikacje:

  1. Linki internetowe do chronionych utworów a publiczne udostępnienie utworu - Monitor Prawniczy 2/2015
  2. Optymalizacja podatkowa w Unii Europejskiej. Klauzula obejścia prawa podatkowego w CIT - Biuletyn Euro Info, kwiecień 2015
  3. Zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r. (SK 32/14) - Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 18/2015
  4. Przesłanki stosowania mechanizmu self-cleaning w prawie zamówień publicznych (postulaty de lege ferenda) - Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym, 2016
  5. Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów - Prawo CCCXX, 2016
  6. Mechanizm odwrotnego opodatkowania. Walka z oszustwami w podatku VAT - Biuletyn Euro Info, listopad 2016
  7. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 lutego 2016 r., III CZP 111/15 [o skardze do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej] - Palestra 11/2016

 

 

fg+ln

 

W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się: +48 796 230 136

W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim za pomocą formularza korzystając z przycisku obok lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 796 230 136.