Adwokat Wrocław Michał Stawiński

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną we wszystkich sprawach o rozwód (rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie). Adwokat Michał Stawiński posiada doświadczenie w tego rodzaju sprawach.

 

Sprawy rozwodowe mają szczególny charakter. Najczęściej wiążą się one dla stron z bardzo silnymi emocjami. Emocje utrudniają, a czasem uniemożliwiają samodzielne prowadzenie sprawy. Z tej przyczyny skorzystanie z pomocy adwokata może przyczynić się do sprawniejszego i szybszego przeprowadzenia rozwodu. Obecność profesjonalnego pełnomocnika pozwala też zminimalizować emocje, w szczególności związane z występowaniem przed sądem i koniecznością kontaktowania się z drugą stroną.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne do sprawy rozwodowej?

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci,
  • inne dokumenty potwierdzające trwały rozkład pożycia (jeżeli istnieją).

Instrukcja jak uzyskać odpisy skrócone aktu małżeństwa i aktów urodzenia małoletnich dzieci jest dostępna na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wniosek o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego można założyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie dziecka lub zawarcie związku małżeńskiego.

 

Jakie opłaty wiążą się ze złożeniem pozwu rozwodowego?

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600,- złotych. W przypadku zlecenia sprawy adwokatowi należy uiścić również opłatę skarbową od pełnomocnictwa (17,- złotych). Honorarium za reprezentację w sprawie rozwodowej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem.

 

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania sprawy rozwodowej zależy od wielu czynników i nie może być jednoznacznie określony. Jest on uzależniony m. in. od stopnia skonfliktowania małżonków. W przypadku rozwodu zgodnego sprawa może zakończyć się na pierwszej rozprawie (która odbywa się np. 2-3 miesiące od złożenia pozwu). W przypadku konfliktu, gdy konieczne jest przeprowadzenie wielu dowodów (np. przy orzekaniu o winie, gdy małżonkowie nie są w tej kwestii zgodni) czas trwania postępowania może się wydłużyć (np. do jednego roku).

 

Który sąd rozpoznaje sprawę rozwodową?

Pozew o rozwód rozpoznaje sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.Jeżeli nie ma takie miejsca wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. Sprawy rozwodowe rozpoznaje sąd okręgowy.

 

O czym orzeka sąd w sprawie rozwodowej?

Sąd w sprawie rozwodowej orzeka m. in. o:

  • winie w rozkładzie pożycia (na zgodny wniosek małżonków rozwód może być przeprowadzony bez orzekania o winie),
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktach z dzieckiem,
  • alimentach,
  • sposobie korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie mieszkają wspólnie.

 

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

 

W większości wypadków rozwód nie kończy wszystkich spraw pomiędzy byłymi małżonkami. Tylko wyjątkowo podział majątku jest przeprowadzany jednocześnie z rozwodem (może tak się zdarzyć wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału). Najczęściej jednak konieczne jest dokonanie podziału majątku wspólnego w odrębnym postępowaniu sądowym lub w drodze umowy. 

 

Kancelaria świadczy usługi związane z podziałem majątku po rozwodzie. Istnieje możliwość zarówno reprezentacji w postępowaniu sądowym dotyczącym podziału majątku jak i pomocy w przeprowadzeniu umownego podziału majątku (reprezentacja przy ustalaniu warunków podziału, przygotowanie projektu umowy i w razie potrzeby pomoc w organizacji terminu spotkania u notariusza). 

 

 

W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się: +48 796 230 136

W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim za pomocą formularza korzystając z przycisku obok lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 796 230 136.