Adwokat Wrocław Michał Stawiński

Profesjonalna pomoc w sprawach podatkowych

 

Prawo podatkowe jest niezwykle skomplikowaną dziedziną prawa. Potwierdza to praktyka jego stosowania – organy podatkowe często wydają w takich samych sprawach skrajnie różne rozstrzygnięcia. Rozbieżności te znacznie zwiększają ryzyko prawne podejmowanych przez podatników działań. Podatnicy często czują się zagubieni w gąszczu wątpliwości dotyczących stosowania prawa podatkowego. 

 

Tymczasem skuteczne rozwiązania prawne nie zawsze są korzystne z perspektywy podatkowej i odwrotnie – rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem podatkowym nie zawsze jest zadowalające ze względu na inne skutki prawne. Z tego powodu dla pełnej ochrony interesów Klienta – zarówno biznesowego jak i indywidualnego - ważne jest dokonanie podatkowej analizy proponowanych rozwiązań prawnych. Pozwala to nie tylko na minimalizację obciążeń podatkowych w zakresie dopuszczalnym przez prawo, ale także na ograniczenie ryzyka zakwestionowania przez organy prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych.  

 

Usługi prawne z zakresu prawa podatkowego obejmują m. in.:

 

  • udzielanie porad prawnych i wyjaśnianie obowiązków podatkowych,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego,
  • reprezentację w postępowaniach podatkowych,
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych z zakresu prawa podatkowego,
  • występowanie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

W celu uzyskania szczegółowej informacji o usługach prawnych z zakresu prawa podatkowego skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim: +48 796 230 136.