Adwokat Wrocław Michał Stawiński

 

Prawo własności intelektualnej

 

Jednym z trzech głównych obszarów działalności Kancelarii są usługi z zakresu prawa własności intelektualnej, tj. z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kancelaria udziela w tym zakresie m. in. porad prawnych, opracowuje projekty dokumentów prawnych (np. umów, regulaminów), sporządza opinie prawne i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

 

Prawo własności intelektualnej to grupa przepisów prawnych o niezwykle istotnym znaczeniu dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Doświadczenie wskazuje, że w tym obszarze zarówno przedsiębiorcy jak i Klienci indywidualni często nieświadomie dopuszczają się naruszeń, które narażają ich na dotkliwe konsekwencje cywilnoprawne i karne. Wiele naruszeń jest też wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia swoich interesów na etapie zawierania umów. Z drugiej jednak strony regulacje te wykorzystywane są w sposób świadomy mogą być skutecznym instrumentem ochrony efektów własnej działalności twórczej oraz wszystkich elementów zapewniających przedsiębiorcom przewagę konkurencyjną i wyróżniających ich na rynku.

 

Szczegółowe obszary praktyki w obszarze własności intelektualnej obejmują:

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim: tel. +48 796 23 136.

W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się: +48 796 230 136

W celu uzyskania pomocy prawnej skontaktuj się z adwokatem Michałem Stawińskim za pomocą formularza korzystając z przycisku obok lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 796 230 136.